LEERKRACHT

Leerkracht

 • Titel: Missie Maan WebQuest

 • Onderwerp: De maan

 • Gemaakt voor: Groep 7 en 8 van het primair onderwijs

 • Vakgebieden: Natuur en techniek

 • Doel van de WebQuest:

  • De leerlingen maken kennis met de maan en de maanfasen. Ze leren door middel van het maken van een poster de maanfasen, zoals we die hier op aarde kennen. Ook moeten ze de poster presenteren aan de andere leerlingen. De presentatie moet duidelijk maken waarom ze gekozen om de poster zo te ontwerpen.

 • Uitvoering:

  • Het zoeken van informatie en het maken van de poster kan in groepen van bijvoorbeeld 3 leerlingen gedaan worden. Hetzelfde groepje zal dan ook een presentatie moeten voorbereiden en presenteren.

 • Tijdinvestering door leerlingen:

  • Het maken van de webQuest gaat ongeveer 3 tot 5 uren in beslag nemen.

  • Het is mogelijk om de uitvoering van deze webQuest over meerdere dagen te spreiden.

  • Het verzamelen en ordenen van informatie zou op een andere dag kunnen dan het maken van de poster. Zodra iedereen de poster af heeft, zouden de presentaties ingepland kunnen worden.

  • Bij het maken van de poster en de presentatie hebben de leerlingen mogelijk hulp nodig van u als leerkracht. Houd een oogje in het zeil maar help niet te veel. Tenzij u echt ziet dat de leerlingen moeite hebben. Zet eventueel a3 papiervellen, papier, lijm, etc klaar voor het maken van de poster.

  • Verder is het de bedoeling dat zowel de poster als de presentatie samen worden beoordeeld.

  • Erg leuk om op te letten is, of leerlingen ontdekt hebben dat we hier op aarde telkens dezelfde kant van de maan zien. Dit komt doordat de maan net als de aarde ook om zijn eigen as draait. Misschien hebben leerlingen dat opgemerkt. Geef ze in dat geval een bonuspunt!

 • Product

  • Allereerst moeten de leerlingen informatie verzamelen over de maan. Met name over de maanfasen. Dan moet een poster gemaakt worden waarin duidelijk naar voren moet komen waarom we telkens een andere vorm van de maan zien. Vervolgens moeten ze een presentatie voorbereiden. Daarin moeten ze verklaren waarom ze gekozen hebben de poster zo te ontwerpen.

 • Extra materialen die nodig zijn:

   • Aangezien de leerlingen een poster over de maanfasen gaan maken, kunt u als docent het beste de materialen die hiervoor nodig zijn alvast klaar zetten.

 • Bronvermelding

  • Deze webquest is gebaseerd op de Maanquiz van www.astronomie.nl en les 62 uit het Bronnenboek Ruimtevaart en Sterrenkunde voor het Primair Onderwijs ‘Reis door de Ruimte in 80 Lessen'. Dit bronnenboek is een uitgave van ESERO Netherlands, in samenwerking met science center NEMO, museum en sterrenwacht Sonnenborgh, Space Expo, Artis, het Delta-project en Delta-scholen.

  • Dit bronnenboek is opgedeeld in vijf thema’s op het gebied van sterrenkunde en ruimtevaart. Elk thema is weer opgedeeld in vier onderwerpen en elk van deze onderwerpen wordt behandeld op het niveau van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke groep zijn er dus twintig lessen beschikbaar en het hele bronnenboek is als een doorlopende leerlijn te gebruiken in het basisonderwijs.

  • Wilt u meer informatie of het bronnenboek bestellen? Neem dan contact op met ESERO Netherlands via esero@ncwt.nl.

Kerndoelen

De leerling kan de maanfasen van de maan beschrijven en benoemen. De leerling weet hoe een maansverduistering ontstaat. De leerling leert ook samen te werken en leert een experiment op te zetten en uit te voeren.

Naast de bovengenoemde leerdoelen draagt deze webquest ook bij aan het realiseren van de volgende kerndoelen van het primair onderwijs:

1. De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken taal. De leerling leert tevens die informatie mondeling of schriftelijk gestructureerd weer te geven.

45. De leerling leert oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 • Webkwestiemaker: Monique Ankoné, studente Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Oktober 2009. Onderdeel van een stageopdracht bij het NOVA Informatie Centrum.

 • De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie bundelt sinds 1991 de krachten van astronomen aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht en - vanaf 2003 - Nijmegen. NOVA coördineert en stimuleert het sterrenkundig onderzoek in Nederland. Het NOVA Informatie Centrum (NIC) verzorgt de voorlichting aan pers, algemeen publiek en onderwijs.

 • Zie voor meer informatie over NOVA www.astronomie.nl.

 • Voor vragen of meldingen van fouten in deze webquest kunt u contact opnemen met het NOVA Informatie Centrum: nova@astronomie.nl

 • Bij dit onderwerp Missie Maan, hoort een lespakket dat u hier kunt downloaden.